corner_01
corner_02
 
logo
czech
...
 
mapy.cz
cernosice.org internet
logo_zav
 
netmilk.net
odkazy
TV
e-shop
historicky sber
gastro
vedeni mesta
web info
e mail
home
cernosice_ban_historicky_sber
prehled
fotogalerie
media
report
ankety
mapy a okoli
berounka
redakce
otazky a odpovedi
forum
Petr Kubín
Petr Králík
Jana Srbová
Petr Kadlec
Support Of Art
Město Černošice
Černošice o sobě
Berownka Crew
Caplan
Wetdog
Timudej
Alotrium
Reginlief
Nevers
SK Černošice
Sokol Černošice
Farnost
Chorus Angelus
Mandelbrotovy kostičky
Mokropeské zelí
Kancius Minor
Prochaine bloguje
redbrick house
Reklama

reklama

.

PŘIPRAVUJEME / Kronikář - 1947 - 1948
1859 - 1913
Malíř Václav Jansa

cernosice_kronikaJen málo dnešních obyvatel Černošic ví, kdo byl Václav Jansa, po kterém je pojmenována ulice v Horce nad kostelem.
( Pro I.L. Černošice Milena Křížová )
 
1934 - 1940
Senátorka Františka Plamínková
cernosice_kronikaČeská politička a bojovnice za práva žen.
Bývá považována za první českou feministku. Popravena nacisty v době 2. světové války.
( Fotoarchiv RNDr. Jiří Baum )
2005 - 2008
Senátorka Františka Plamínková - texty

plaminkovaPolitička, která se nikdy nebála ozvat.
( rchiv Milena Křížová )
1935 - 1945
Kronika obce Horních Černošic - část I.

cernosice_kronikaPrvní část originálních strojopisných podkladů (včetně původních rukopisných vsuvek
a korektur) pro zápis do kroniky města Černošice, jak je připravil bratr kronikář Antonín Jirkovský
v roce 1946.
( Z pozůstalosti Dr. Miloslava Chlosta )
Květen 1945
Fotogalerie - konec II. světové války

fotogalerie 1945Květen 1945 - konec II. světové války v Dolních Mokropsích
a Horních Černošicích.
Dobové fotografie zachycující události, kterým je věnována značná část textu kronika obce Horních Černošic-část I.
jaro 1945
Hloubkaři - Černošice a okolí

cernosice hloubkari"... Trojice amerických jednomotorových stíhaček si vzala na mušku 4. dubna 1945 ve 13.45 jedoucí osobní vlak v Dolních Mokropsech na trati Beroun-Praha u kilometrovníku 14.8. Lokomotiva č. 434.2306 byla vyřazena ...."
( převzato ze serveru http://hloubkari.bloguje.cz/ )
květen 1945
Železniční telegramy

cernosice telegramz"... Radotín ( ??? ) hlásí. Radotín dostal výzvu ke kapitulaci. Do 18ti musí složit zbraně. Když ne, bude odstřelován.
Podle nezaručené zprávy
je mezi řekou a Zbraslaví asi 300 - 500 SS manů, kteří v případě zamítnutí
se zmocní Radotína.
O Vlasovcích dosud nic známo ... "
1945
Kronika obce Horních Černošic - část II.

cernosice kronika 1945Druhá část originálních strojopisných podkladů (včetně původních rukopisných vsuvek
a korektur) pro zápis do kroniky města Černošice, jak je připravil bratr kronikář Antonín Jirkovský.

"... vzato na vědomí, že pan Antonín Koubek a čtyři jiní občané (Vlasák atd.) koupili od osmi projíždějících cizinců bryčku s párem koní. ( Byli to 4 Francouzi,
2 Belgičané a 2 Švýcaři ). Požadovali jen jízdenky vlakem do Plzně. Utíkali z Německa ..."
( Z pozůstalosti Dr. Miloslava Chlosta )
1946
Kronika obce Horních Černošic - část III.

cernosice kronika 1946Třetí část originálních strojopisných podkladů (včetně původních rukopisných vsuvek
a korektur) pro zápis do kroniky města Černošice, jak je připravil bratr kronikář Antonín Jirkovský.

"... MNV béře na vědomí zprávu bezpečnostní komise, podle níž bývalý tajemník Frant. Dolejší byl zatčen z důvodů politických. MNV vydává o tomto veřejnou vyhlášku
a bude stíhati ty, kteří budou tvrdit něco jiného.
( Dolejší byl zatčen Gestapem 4. XII. 1944 ..."
( Z pozůstalosti Dr. Miloslava Chlosta )
1947
Kronika obce Horních Černošic - část IV.

cernosice kronika 1947Čtvrtá část originálních strojopisných podkladů (včetně původních rukopisných vsuvek
a korektur) pro zápis do kroniky města Černošice, jak je připravil bratr kronikář Antonín Jirkovský.

"... MNV uchází se o lékárnu. Horní Černošice mají 1462 obyvatel, Dolní 159, Dolní Mokropsy 2603
a Vonoklasy 428. Je to tudíž skoro 5000 , pro něž by lékárna v místě byla nespornou výhodou ..."
( Z pozůstalosti Dr. Miloslava Chlosta )
1948
Kronika obce Horních Černošic - část V.

cernosice kronika 1948Pátá část originálních strojopisných podkladů (včetně původních rukopisných vsuvek
a korektur) pro zápis do kroniky města Černošice, jak je připravil bratr kronikář Antonín Jirkovský.

"... V soutěži zemědělských podnikú o největší výrobu mléka obdržela 1. února naše obec čestné uznání. Držitelé krav z obce dosáhli dle zjištění Radlické mlékárny na Smíchově v době ..."
( Z pozůstalosti Dr. Miloslava Chlosta )
193?
Truhlárna Pechar
cernosice pechar truhlarnaPředválečné instruktážní fotografie truhlárny pana Pechara z Černošic.
( Za archivní fotografie děkujeme Ójovi )
* * *
Historie Mokropes a Černošic

cernosice pechar truhlarnaHistorické materiály
mestocernosice.cz
193?
Josef Hák - Český Meran - Černošice
cernosice meran"... Svatý Matěj rozsekal ledy, svatý Josef zatopil a panenka Maria / 25. března / přikládá. Dveře jara
i přírody ovírají, otevřeme tedy
i my své domovní dveře
a podívejme se po dlouhé
a nepříjemné zimě trochu ven.
Ale ne daleko a ne na dlouho. Jaro je krásné, ale zrádné, "mohl by nás snadno ofouknouti severák", a byla by z toho rýma, nebo jiné nadělení.
Podíváme se tentokráte do Černošic. Ze Smíchova jsme tam vlakem za 20 minut ..."
1934
Třebotov - historie

cernosice trebotov"...O původu našich obcí píše dějepisec Frant. Palacký
ve svých Dějinách národu českého /kniha II. čl. 6./: "Staročeský zeman usazoval se obyčejně uprostřed polí svých, nastaviv sobě i čeledi své domky a chalupy s potřebu;
a když i ty potomkům jeho nestačily, přistace no jiných domů více,
tak že povstávaly z toho všude malé vísky, jménem prvního zakladatele označené, a záležející takořka
z jedné čeledi ..."
1939
Pro zdraví našeho venkova
cernosice zdravi venkova"...Potřebujeme národ silný
a zdravý. Venkovské obyvatelstvo jest základem nového pokolení.
Na jeho zdraví závisí osud našeho národa.
Jest proto poviností každého, aby měl ve svém stavení čistotu
a pořádek, aby měl zdravou vodu pro svoji rodinu, vzorné hnojiště na dvoře a bezvadný záchod ve svémdomě..."
1939
Přemostění Berounky v Černošicích
cernosice mostVodoprávní řízení 7. 10. 1939

"...Dne 7. října 1939 konalo se
v Černošicích Horních i Dolních na žádost obce Dolní Černošice vodoprávní řízení na stavbu mostu přes Berounku místo dosavadního nevyhovujícího přívozu..."
( Z pozůstalosti Dr. Miloslava Chlosta )
1940
Koncert pěveckého sboru Typografia
cernosice typografia"...Slovutný mistře, místní skupina Národního souručenství v Horních Černošicích uspořádá dne 13. března t.r. o 20. hodině v místní Sokolovně, k poctě Vašich 80tých narozenin koncert Pěveckého sboru Typografia ..."
( Z pozůstalosti Dr. Miloslava Chlosta )
1939 / 1940
Ztráta 400 K poštovního posla z Černošic
cernosice poselPřípravný výbor "Národní pomoci"
"...Podepsaný Krajtl Josef, neplně zaměstnaný poštovní posel,
s platem 391,60 K měsíčně, prosí snažně o sebemenší finanční výpomoc. Svoji uctivou prosbu odůvodňuje takto:..."
( Z pozůstalosti Dr. Miloslava Chlosta )
193?
Adolf Veselý - Stráň na staré Vráži - část I.
cernosice kniha 1"... Stráň žhne v srpnovém slunci. Od večera do rána je ozářena,
a věru, že důkladně zahřeje. Jaká šťastná letní pohoda. Návštěvník, jenž sem přijde do Černošic
i zdola od Berounky, jakoby se octl v překvapujícím ovzduší. Je náhle obklopen vůněmi, obklopen bzukotem hmyzů a oči mohou těkat po kvetoucích společenstvech rostlin. Je v jiném světě? Octl se náhle v tropické džungli? Zdá se tak opravdu ..."
( Z rukopisu knihy Adolfa Veselého )
193?
Adolf Veselý - Stráň na staré Vráži - část II.
cernosice kniha 2"... Od severu k jihu tu tekla kdysi ohromná řeka - jako opravdový veletok a ta sem nanesla
ty spousty oblásků, jak je dodnes vidíme po těch kopcích a návrších okolo Černošic ke Zbraslavi a dál k Řevnicům.
My geologové máme z nich radost - ale slyšel jste, jak je tu proklínají místní zemědělci? Geolog Jaroslav Petrbok sáhne si do své ježaté brady a pak si urovná stále spadající skřipec ..."
( Z rukopisu knihy Adolfa Veselého )
193?
Adolf Veselý - Stráň na staré Vráži - část III.
cernosice kniha 3"... Stará Vráž mne odedávna vábila. Skupina čtyř domovních čísel je to, chalupy se stodolami
a stájemi, a vše to k sobě nahloučeno mezi lesnatou strání a poli, vypadá jako rozlehlejší statek. Chodil jsem tam, když tam na stráň do březového háje umístil ukrajinský včelař Humeniuk včelnici o šedesáti úlech a oživil tak celé okolí. Co tu vše chtěli podniknout s místním včelařským odborníkem ..."
( Z rukopisu knihy Adolfa Veselého )
193?
Adolf Veselý - Stráň na staré Vráži - část IV.
cernosice kniha 4"... Můžeme však býti netečni
či nevděčni ke krajinám, jejichž duše se projevuje tak význačně - ač je neméně osobitá? Fádní krajina, říkáme povrchně ...
a pronášíme ukvapeně nesprávný soud. Fádních krajin není, každá má své zajímavosti i krásu.
Co může mít zajímavého libovolný úsek ledajaké krajiny? Hleďme, vyzkoumali jsme to, aspoň zběžným pokusem při naší pusté stráni na Staré Vráži ..."
( Z rukopisu knihy Adolfa Veselého )
1957
Poděkování kronikáři bratru A. Jirkovskému
cernosice jirkovskyZápis z výborové schůze Svazu protifašistických bojovníků.

"... Vážený bratře, na včerejší naší výborové schůzi byly čteny části Vašich zápisů v místní kronice, týkající se doby okupace
a odboje. škoda, že jste nebyl přítomen. Došel jste u našich členů velkého uznání a obdivu. Děkujeme Vám ..."
( Z pozůstalosti Dr. Miloslava Chlosta )
1987
80 let poštovního úřadu v Černošicích
cernosice posta"...Poštovní úřad v Černošicích byl otevřen v roce 1907 a sice jako letní provoz od 1. května do 30. září.
Od roku 1909 byl potom zaveden celoroční provoz.
Označení poštovního úřadu na tehdejší dobu bylo velmi tolerantní:
Horní Černošice - Ober Černošitz..."
( Za příspěvek děkujeme paní Ludmile Okenfusové )
1962
Stavba lávky přes Berounku

cernosice lavka 1962Unikátní fotografie ze stavby lávky přes řeku Berounku, které v roce 1962 pořídil svým fotoaparátem pan Ivan Petr.
( za poskytnuté fotografie děkujeme )
 

All Rights Reserved © Kubín / Strejček - org & company
hit counter -
corner_04
corner_03