corner_01
corner_02
 
logo
czech
...
mapy.cz
cernosice.org internet
logo_zav
 
netmilk.net
odkazy
TV
e-shop
historicky sber
gastro
vedeni mesta
web info
E mail
home
cernosice_ban_redakce
prehled
fotogalerie
media
report
ankety
mapy a okoli
berounka
redakce
otazky a odpovedi
forum
Petr Kubín
Petr Králík
Jana Srbová
Petr Kadlec
Support Of Art
Město Černošice
Černošice o sobě
Berownka Crew
Caplan
Wetdog
Timudej
Alotrium
Reginlief
Nevers
SK Černošice
Sokol Černošice
Farnost
Chorus Angelus
Mandelbrotovy kostičky
Mokropeské zelí
Kancius Minor
Prochaine bloguje
redbrick house
Reklama

reklama


Genius loci

Co vyšumí z Černošic
.

kunSvého času stával na "Středničce" v bahně omšelý vrak Jaguaru
z padesátých let. Při každodenní cestě ze starých Černošic
do mokropeské školy ho děti vnímali jako klenot. Svými oblými tvary vzbuzoval úžasnou představivost. Jednoho dne zmizel a  místo něho tam léta polehávala hranatá „dvanáctsettrojka“. Cesta do školy
rázem byla o poznání fádnější, byť zůstal ještě jeden milník - stará tramvaj, přenesená na prázdnou parcelu. Dlouhou dobu sloužila
jako chatka. Na jejím místě dnes stojí nový zděný dům. Vzpomínáte? Možná ano, možná ne. Samozřejmě, každý nechodil do stejné školy.


Na této dětské vzpomínce je však cosi, co se nám i dnes jeví, s ohledem na masivní stavební boom,
jako stále aktuální. Je to citová sounáležitosti s místem, jemuž architekti a stavitelé během uplynulých desetiletí vtiskli jedinečný historický charakter. Ten se zejména pamětníkům vždy vybaví v souvislosti s novou výstavbou na rozvojových plochách. Zejména pak provází chystané, nebo již provedené demolice na Horce či u kostela. V případě demolic jde o domy, které dnes představují v přeneseném slova smyslu právě takové staré tramvaje, Aerovky, Waltrovky, Jaguary… Je paradoxem, že na začátku této hry
na černošickém šachovnicovém poli nejde o vyřazení pěšců, ale hned o silnější figury.


Ne, že bychom byli sentimentálními staromilci a viděli Černošice nutně jenom jako skanzen. Každá doba má nárok se předvést a nepochybujeme o tom, že i v dnešních časech vyrostly nebo vyrůstají zatím nedoceněné skvosty. Na druhé straně, když si někdo pořídí pozemek s původní nemovitostí, měl by mimo jiné dobře vážit, zda tlakem na její odstranění, nesmaže nenávratně stopu, kterou zanechal pan stavitel jako vizitku své tehdejší práce, se všemi původními znaky a detaily, které se podílejí na svébytné podobě Černošic - letoviska převážně vybudovaného za první republiky. Zda nenávratně neodkrojí něco z genia loci místa, které si vybral ke svému současnému „předvedení se" . Je naštěstí také dost dobrých příkladů vlastníků domů, kteří si těchto hodnot považují a pomáhají je, i za cenu zvýšených nákladů, přenést dál.
Řada vil z dob minulých ještě dnes nese na fasádě hrdě své důvěrné jméno - Stázička, Anička, Karla .....
Proč asi?

Informační list ČERNOŠICE

leviathan
Leviathan
únor 1990 - listopad 1990
kazin
Kazín
březen 1992 - říjen 1992
IL
IL
dodatek
Informační listy - dodatek
jaro 2002
(unikátní archivní výtisk)
IL
Informační list Černošice
listopad 2002 - prosinec 2003
25228
252 28
prosinec 2003 - březen 2005
IL
Informační list Černošice
leden 2004 - současnost
VV
Věci veřejné Černošice
listopad 2006-současnost
.

Webové stránky města Černošice

Kudy se ubírají webové stránky veřejné správy?

Logicky další oblastí, která úzce souvisí s informacemi jsou webové stránky města Černošice.
Úvodní text jsme si s dovolením vypůjčili od ČSÚ

Výsledky webového průzkumu za rok 2006 ukazují, že úřady si plně uvědomují výhody využití informačních
a komunikačních technologií. Zdaleka již tyto technologie nejsou považovány za pouhý prostředek modernizace vnitřních činností úřadů, ale jsou chápány jako efektivní nástroj pro poskytování informací
a služeb široké veřejnosti.
Na webových stránkách již úřady zcela běžně informují o činnosti úřadu, jeho jednáních, rozpočtech, rozhodnutích. Díky informacím o personálním obsazení úřadu, nabídce e-mailového kontaktu a diskusním fórům je možná rychlá zpětná vazba na veškerá sdělení a rozhodnutí úřadů. Webové stránky velkých institucí mají dnes již spíše formu portálů, které nabízejí množství informací a služeb pro specifické skupiny uživatelů. Webové stránky také slouží jako informační uzel pro společenské a kulturní dění
v obci či kraji.
V neposlední řadě provedený webový průzkum upozornil na služby, které již v blízké budoucnosti mohou být také samozřejmosti. Do příštího šetření bude zařazen ukazatel "on-line objednávání občanů na úřad", který velmi zjednodušuje kontakt s úřadem a již se začal na stránkách některých obcí uvádět do praxe. Stejně tak se začínají objevovat webové stránky nabízející nejen e-mailový či telefonní kontakt, ale také komunikaci s představiteli města či pracovníky úřadu prostřednictvím programů ICQ nebo Skype.
Zajímavé bude sledovat i další vývoj videopřenosů a zvukových záznamů ze zasedání úřadů. Celkově lze konstatovat, že průzkum webových stránek veřejné správy v roce 2006 potvrdil narůstající význam využívání informačních a komunikačních technologií při interakci úřadů se širokou veřejností. Obsah webových stránek se rok od roku zlepšuje a usnadňuje tak občanům, podnikatelům a firmám přístup
k informacím a službám.
.
webV anketě můžete ohodnotit oficiální web města Černošice www.mestocernosice.cz
Hodnocení je stejné, jako ve škole - od známky
1 (výborně), až po známku 5 (nedostatečně).
.

All Rights Reserved © Kubín / Strejček - org & company
hit counter -
corner_04
corner_03