header
home
step by step
dickuze
tapeta
zooooom
archiv
grid
grid grid
   

Pravidla diskuzního fóra občanské společnosti v Černošicích
 
Admin si vyhrazuje právo skrýt, nebo zcela odstranit příspěvky podněcující rasovou nesnášenlivost, propagující fašismus, komunismus a veškeré další aktivity, které omezují občanská práva, zaručená Listinou lidských práv a svobod a Ústavou České republiky.
.
Diskuzní příspěvky vyjadřují názory uživatelů, nikoliv provozovatelů stránky cernosice.org,
Držte se slušného vyjadřování. Někdy je to pravda těžké, ale Váš odlišný názor se dá vždy vyjádřit slušně a přitom trefně.
.
Registrace
Přístup na fórum je pro uživatele na všech úrovních bez povinné registrace. Pokud se přesto rozhodnete zaregistrovat si své jméno či nick, učiňte tak prostřednictvím registračního formuláře. Registrační údaje, které zadáte jsou systémem automaticky zařazeny do databáze chráněných jmen. Provozovatel cernosice.org považuje uložené údaje za důvěrné a zavazuje se, že je v žádném případě neposkytne třetí osobě, ani je nebude dále zpracovávat, případně využívat k dalším účelům.
.
Admin
Administrátor je někdo, kdo je částečně svatý, trochu mučedník a asi taky trochu masochista, jinak řečeno někdo, kdo má dost času, odvahy a volný přístup na net. Prostě někdo, kdo v diskuzi bude plnit funkci uklízečky – odstraní omyly a příspěvky, které do diskuze nepatří atd. Bude smutně koukat a v krajním případě bude muset i mazat. Zároveň bude udržovat ve vzorném lesku téma, které ho bude bezvýhradně velebit :-) Této nelehké úlohy se i nadále ujme Michal Strejček.
   

Kodex diskutujících
 
Máme zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.

Cílem diskuzí na těchto stránkách je poskytnout co největší prostor, kde se lidé mohou setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy. Žádné téma není tabu, každý názor je vítán.

Aby ovšem tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Tím, že člověk vstupuje do diskuze, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. V opačném případě si moderátoři vyhrazují právo bez předchozího upozornění mazat nevhodné příspěvky či jejich části popř. odepřít přístup tomu, kdo pravidla diskuze opakovaně porušuje.

Základní principy jsou tři
Dodržování zákonů, zákaz zneužívání tohoto prostoru ke spamování či komerčním aktivitám a slušnost.

Buďme partnerem do diskuze
Prosíme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskuzí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním.

Příspěvky podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány.

Zakázané je psaní příspěvků pod cizím jménem, vydávání se za provozovatele cernosice.org, jakož i jinou (zejména veřejně činnou) osobu.

Není dovoleno zaplavovat diskuze neustále stejným textem. To platí i pro opakované odkazy na stejnou webovou stránku a pro grafické ztvárnění, jehož cílem je přitáhnout zvláštní pozornost (např. psaní celých textů velkými písmeny)

Je nepřípustné propagovat v diskuzích komerční produkty či soukromé firmy (pokud to přímo nesouvisí s podstatou diskuze) či zveřejňovat na ně odkazy. Vzhledem k tomu, že není možné přesně definovat, co ještě souvisí s diskuzí a co už je záměrná propagace, vyhrazují si moderátoři právo toto posuzovat ad hoc. Chcete-li propagovat jakoukoli firmu, produkt či službu na stránkách cernosice.org, napište nám.

V případě citací je třeba uvádět autora či odkaz na zdroj.

Dodržujme zákony
Každý diskutující je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v zemi, kde žije. Zvláště chceme upozornit na možný konflikt se zákonem v případě publikování materiálů odkazujících na dětskou pornografii, porušujících autorská práva, propagujících nelegální drogy. Moderátoři si vyhrazují právo posoudit, kdy je příspěvek už za hranicí zákona.

Materiály zveřejněné na stránkách cernosice.org jsou chráněny autorským zákonem a jejich další šíření je možné jen se souhlasem provozovatele. Pokud je chcete použít, kontaktujte nás, na adrese info.cernosice.org@ volny.cz

Buďme zodpovědní
Server cernosice.org nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků. Pokud máte podezření, že někteří diskutující porušují zákony či tento kodex, napište nám.

Při posuzovaní informací uveřejněných v diskuzním fóru mějte na paměti, že není v našich silách ověřovat jejich pravdivost. Zvažujte proto jejich důvěryhodnost dřív, než na jejich základě podniknete jakékoliv kroky.

Obsah některých internetových stránek, na které mohou diskutující odkazovat, může být nevhodný pro děti. Doporučujeme rodičům, aby sledovali, kam se jejich děti na internetu připojují.

Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Za cernosice.org Michal Strejček a Václav Řepa

( Zpracováno na základě Kodexu diskutujících serveru aktualne.cz )
.
All Rights Reserved Repa - Strejcek © cernosice.org 2010