header
home
step by step
dickuze
tapeta
zooooom
archiv
grid
grid grid
   

Zřízení komisí rady města
22.11.2010
  Komise investiční a strategického rozvoje
předseda – Filip Kořínek
členové – Radim Jasek, Tomáš Jandura, Jiří Kubát, Jakub Dvořák, Mojmír Macek
tajemník komise – p. Jiránek

Komise stavební
předseda – Petr Wolf
členové – Arnošt Mráz, Vladimír Kudela, Ing. Milan Lášek, Jakub Špetlák, Vladimír Leška, Ivan Kulíšek,
Ing. Aleš Voženílek
tajemník komise – pí Poulová

Komise sociální a pro péči o seniory
předseda – Hana Řepová
členové – Daniela Göttelová, pí Perglová, Václav Fiurášek, Miroslav Strejček, Naděžda Švehlová
tajemník komise – pí Haspeklová

Komise pro životní prostředí a pořádek ve městě
předseda – Milena Paříková
členové – Jitka Landová, Tereza Vobořilová, Jan Pretel, p. Lešetický
tajemník komise – pí Petelíková

Komise dopravní a bezpečnostní
předseda – Šimon Hradilek
členové – P. Zmatlík, Patrik Rech, Tomáš Prskavec, Josef Linhart
tajemník komise – pí Šedivá

Komise kultury a památek
předseda – Maria Cavina
členové – Lenka Kalousková, Eva Bachiri, Jana Vavřínková, J. Barchánek
tajemník komise – p. Blaženín

Komise pro školství, mládež a sport
předseda – Lenka Kalousková
členové – Alžběta Kratochvílová, Andrea Červinková, Petr Hopfinger, Veronika Linhartová
tajemník komise – pí Schneebergerová

Komise pro zveřejňování informací
předseda – Pavel Tichý
členové – Tomáš Kratochvíl, Jiří Kolc
   

Ustavující zasedání Zastupitelstva
15.11.2010


zastupitelstvo

fotogalerie

zápis z jednání
( bude doplněn po ověření)
 

Finanční výbor
předseda – Tomáš Hlaváček
členové – David Hendrych, David Otava, p. Ullrich, p. Lágner, Jaroslav Janda, p. Švec
tajemník komise – p. Tilsh

Kontrolní výbor
předseda – Milada Mašatová
členové – pí Macourková, p. Vanerek, Veronika Goldová, p. Bretl, Karel Holub, p. Paďouk
tajemník komise – František Dvořák


Pověřený zastupitel ve věci změny územního plánu
Tomáš Hlaváček

Zvolené vedení města:

Filip Kořínek - VČ / neuvolněný starosta, pověřen oblastí investic a informací
Daniela Göttelová - VČ / uvolněná místostarostka, pověřena oblastí sociálních záležitostí
Tomáš Hlaváček - VČ / neuvolněný člen rady, pověřen oblastmi financí a územního plánu
Lenka Kalousková - VČ / neuvolněná členka rady, pověřena oblastmi kultury a školství, mládeže a sportu
Milena Paříková - VČ / neuvolněná členka rady, pověřena oblastí životního prostředí a pořádku ve městě
Šimon Hradilek - Nezávislí / neuvolněný člen rady, pověřen oblastí dopravy a bezpečnosti
Petr Wolf - TOP09 / neuvolněný člen rady, pověřen oblastí stavebních záležitostí

Volba starosty města - jako neuvolněný navržen Filip Kořínek (VČ):
Pro: 17 ( Věci Černošické, TOP 09, Nezávislí, ČSSD, Hasiči )
Proti: 2 ( ODS, VPM )
Zdržel se: 1 (Filip Kořínek - Věci Černošické)

Volba místostarostky města -
jako uvolněná navržena Daniela Göttelová (VČ):
Pro: 18 ( Věci Černošické, TOP 09, Nezávislí, ČSSD, Hasiči, ODS)
Proti: 0
Zdržel se: 2 (Daniela Göttelová - Věci Černošické, Michal Strejček - VPM)

Volba dalších členů rady města -
jako neuvolnění navrženi Tomáš Hlaváček (VČ)
Lenka Kalousková (VČ), Milena Paříková (VČ), Šimon Hradílek (Nezávislí), Petr Wolf (TOP09):

Pro: 18 ( Věci Černošické, TOP 09, Nezávislí, ČSSD, Hasiči )
Proti: 2 ( ODS, VPM )
Zdržel se: 0

Omluveni:
Helena Langšádlová (TOP09)

   

Návrh na složení Rady města
27.10.2010
 

Filip Kořínek - VČ / neuvolněný starosta, pověřen oblastí investic a strategického rozvoje
Daniela Göttelová - VČ / uvolněná místostarostka, pověřena oblastí sociálních záležitostí
Tomáš Hlaváček - VČ / neuvolněný člen rady, pověřen oblastmi financí a územního plánu
Lenka Kalousková - VČ / neuvolněná členka rady, pověřena oblastmi kultury a školství, mládeže a sportu
Milena Paříková - VČ / neuvolněná členka rady, pověřena oblastí životního prostředí a pořádku ve městě
Šimon Hradilek - Nezávislí / neuvolněný člen rady, pověřen oblastí dopravy a bezpečnosti
Petr Wolf - TOP09 / neuvolněný člen rady, pověřen oblastí stavebních záležitostí

   

Komunální volby
15. - 16. 10. 2010
 

Výsledky voleb (ČSÚ)
Český statistický úřad - výsledky voleb - Černošice

Zvolení zastupitelé
1 Hn.na podporu dobrovol.hasičů 2 Prskavec Tomáš MUDr. 30 HNPD BEZPP 633 12,98 1
2 TOP 09 8 Langšádlová Helena 47 TOP 09 TOP 09 498 7,32 1
2 TOP 09 3 Wolf Petr 32 TOP 09 BEZPP 470 6,91 2
3 ODS a nezávislí kandidáti 1 Goldová Veronika Mgr. 29 ODS ODS 235 6,02 1
4 Věci černošické 2 Göttelová Daniela Ing. 45 BEZPP 1 848 5,80 1
4 Věci černošické 1 Kořínek Filip Mgr. 37 BEZPP 1 839 5,78 2
4 Věci černošické 3 Hlaváček Tomáš Ing. 34 BEZPP 1 744 5,48 3
4 Věci černošické 4 Kalousková Lenka PhDr. Ph.D. 37 BEZPP 1 703 5,35 4
4 Věci černošické 5 Tichý Pavel Ing. 36 BEZPP 1 624 5,10 5
4 Věci černošické 6 Paříková Milena Ing. 56 BEZPP 1 625 5,10 6
4 Věci černošické 7 Hendrych David MBA 32 BEZPP 1 550 4,87 7
4 Věci černošické 8 Kratochvíl Tomáš Ing. 40 BEZPP 1 564 4,91 8
4 Věci černošické 9 Stádník Martin Mgr. 41 BEZPP 1 579 4,96 9
4 Věci černošické 10 Müller Karel doc. PhDr. Ph.D. 38 BEZPP 1 622 5,09 10
4 Věci černošické 11 Zmatlík Petr 52 BEZPP 1 523 4,78 11
4 Věci černošické 12 Kraus Josef MUDr. 38 BEZPP 1 514 4,75 12
5 Volba pro město (VPM) 1 Strejček Michal Mgr. 51 VPM BEZPP 358 7,33 1
7 Sdružení pro nez. kand. a ČSSD 1 Mašatová Milada 65 ČSSD ČSSD 306 8,53 1
8 Nezávislí pro Černošice 1 Hradilek Šimon Mgr. 34 NK BEZPP 783 7,90 1
8 Nezávislí pro Černošice 2 Otava David Ing. 33 NK BEZPP 643 6,49 2
8 Nezávislí pro Černošice 4 Ticháček Dalibor MUDr. 48 NK BEZPP 608 6,13 3

Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
21
1
5
5
100,00
4 748
3 277
69,02
3 269
65 863

Kandidátní listina
Hlasy
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
název
abs.
v %
Hn.na podporu dobrovol.hasičů
4 874
7,40
7,40
1
TOP 09
6 797
10,32
10,31
2
ODS a nezávislí kandidáti
3 898
5,92
5,91
1
Věci černošické
31 812
48,30
48,30
12
Volba pro město (VPM)
4 883
7,41
7,41
1
Černošická výzva
108
0,16
0,68
0
Sdružení pro nez. kand. a ČSSD
3 584
5,44
5,44
1
Nezávislí pro Černošice
9 907
15,04
15,04
3

Volební zisk / %
Počet mandátů
graf_01
graf_02


Volební okrsky
okrsky

Okrsek 1
Okrsek 2
Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
997 674 67,60 671 13 485
Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %
1 Hn.na podporu dobrovol.hasičů 557 4,13
2 TOP 09 1 706 12,65
3 ODS a nezávislí kandidáti 681 5,05
4 Věci černošické 5 958 44,18
5 Volba pro město (VPM) 1 152 8,54
6 Černošická výzva 22 0,16
7 Sdružení pro nez. kand. a ČSSD 652 4,84
8 Nezávislí pro Černošice 2 757 20,44
Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
952 629 66,07 629 12 700
Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %
1 Hn.na podporu dobrovol.hasičů 718 5,65
2 TOP 09 1 365 10,75
3 ODS a nezávislí kandidáti 886 6,98
4 Věci černošické 6 108 48,09
5 Volba pro město (VPM) 1 020 8,03
6 Černošická výzva 14 0,11
7 Sdružení pro nez. kand. a ČSSD 777 6,12
8 Nezávislí pro Černošice 1 812 14,27
.
Okrsek 3
Okrsek 4
Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
917 654 71,32 653 13 002
Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %
1 Hn.na podporu dobrovol.hasičů 2 304 17,72
2 TOP 09 1 160 8,92
3 ODS a nezávislí kandidáti 1 086 8,35
4 Věci černošické 5 352 41,16
5 Volba pro město (VPM) 671 5,16
6 Černošická výzva 25 0,19
7 Sdružení pro nez. kand. a ČSSD 907 6,98
8 Nezávislí pro Černošice 1 497 11,51
Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
945 667 70,58 667 13 444
Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %
1 Hn.na podporu dobrovol.hasičů 469 3,49
2 TOP 09 758 5,64
3 ODS a nezávislí kandidáti 665 4,95
4 Věci černošické 7 557 56,21
5 Volba pro město (VPM) 1 174 8,73
6 Černošická výzva 12 0,09
7 Sdružení pro nez. kand. a ČSSD 712 5,30
8 Nezávislí pro Černošice 2 097 15,60
.
Okrsek 5
Volební účast
Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
937 653 69,69 649 13 232
Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %
1 Hn.na podporu dobrovol.hasičů 826 6,24
2 TOP 09 1 808 13,66
3 ODS a nezávislí kandidáti 580 4,38
4 Věci černošické 6 837 51,67
5 Volba pro město (VPM) 866 6,54
6 Černošická výzva 35 0,26
7 Sdružení pro nez. kand. a ČSSD 536 4,05
8 Nezávislí pro Černošice 1 744 13,18
ucast
   

Vedení města
2006 - 2010
 
Složení Rady města Černošice / říjen 2010
...
 
Jméno:
Kandidoval za:
Funkce:
  *
Aleš Rádl
ODS
starosta
  **
Helena Langšádlová
KDU-ČSL - nyní TOP 09
1. místostarostka
  *
Michal Jirout
ODS
2. místostarosta
  *
Milan Stříbrný
ODS
člen rady
  *
Michal Přibík
ODS
člen rady
  *
Aleš Šabata
ČSSD
člen rady
  *
Jiří Řehoř
Nestraníci - nyní TOP 09
člen rady
Složení Zastupitelstva města Černošice / říjen 2010
   
Jméno:
Kandidoval za:
Hlasy abs.
 
*
Milan Stříbrný
ODS
854
 
*
Aleš Rádl
ODS
848
 
*
Michal Jirout
ODS
806
 
*
Ivo Němec
ODS
802
 
*
Michal Přibík
ODS
798
 
*
Petr Volejník
ODS
765
 
*
Jiřina Pavlovová
ODS
730
 
*
Daniela Göttelová
Věci veřejné - nyní Věci černošické
634
 
*
Michal Strejček
Volba pro město
621
 
*
Václav Řepa
Volba pro město
616
 
*
Aleš Pajgrt
Volba pro město
593
 
*
Karel Holub
Volba pro město
538
 
*
Lenka Kalousková
Věci veřejné - nyní Věci černošické
515
 
**
Helena Langšádlová
KDU-ČSL - nyní TOP 09
513
 
*
Filip Kořínek
Věci veřejné - nyní Věci černošické
490
 
*
Tomáš Hlaváček
Věci veřejné - nyní Věci černošické
449
 
*
Milada Mašatová
ČSSD
350
 
*
Lumír Apeltauer
KDU-ČSL
337
 
*
Jan Prskavec
HNPD
336
 
*
Aleš Šabata
ČSSD
296
 
*
Jiří Řehoř
Nestraníci - nyní TOP 09
243
Složení Rady města Černošice / listopad 2006
...
 
Jméno:
Kandidoval za:
Funkce:
  *
Aleš Rádl
ODS
starosta
  **
Helena Langšádlová
KDU-ČSL
1. místostarostka
  *
Michal Jirout
ODS
2. místostarosta
  *
Milan Stříbrný
ODS
člen rady
  *
Josef Adam
ODS
člen rady
  *
Aleš Šabata
ČSSD
člen rady
  *
Jiří Řehoř
Nestraníci
člen rady
Složení Zastupitelstva města Černošice / listopad 2006
   
Jméno:
Kandidoval za:
Hlasy abs.
 
*
Milan Stříbrný
ODS
854
 
*
Aleš Rádl
ODS
848
 
*
Michal Jirout
ODS
806
 
*
Michal Přibík
ODS
798
    Vodička Jindřich ODS
794
 
*
Zdeněk Vlček
ODS
786
 
*
Josef Adam
ODS
783
 
*
Daniela Göttelová
Věci veřejné
634
 
*
Michal Strejček
Volba pro město
621
 
*
Václav Řepa
Volba pro město
616
 
*
Aleš Pajgrt
Volba pro město
593
 
*
Karel Holub
Volba pro město
538
 
*
Lenka Kalousková
Věci veřejné
515
 
**
Helena Langšádlová
KDU-ČSL
513
 
*
Filip Kořínek
Věci veřejné
490
 
*
Tomáš Hlaváček
Věci veřejné
449
 
*
Milada Mašatová
ČSSD
350
 
*
Lumír Apeltauer
KDU-ČSL
337
 
*
Jan Prskavec
HNPD
336
 
*
Aleš Šabata
ČSSD
296
 
*
Jiří Řehoř
Nestraníci
243
   
Vysvětlivka: ** - uvolněný člen zastupitelsva / * - neuvolněný člen zastupitelstva
   
.
All Rights Reserved Repa - Strejcek © cernosice.org 2010