header
home
step by step
dickuze
tapeta
zooooom
archiv
grid
grid grid
   

Přístupnost
 
Tento web, dodržuje běžná pravidla použitelnosti a přístupnosti dle standardů US Section 508
a hodnocení stupně dostupnosti AA konsorcia W3C. Kromě toho jsou používány standardy XHTML a káskádové styly (CSS).

Veškerý obsah na tomto webu je přístupný
 • Pomocí různých typů vstupních zařízení včetně klávesnice.
 • V různých internetových prohlížečích včetně textových prohlížečů a s vypnutými obrázky.
 • Texty na stránkách lze bez omezení zvětšovat a zmenšovat pomocí nastavení internetového prohlížeče, nebo často také pomocí stisku klávesy CTRL a současného pohybu kolečka myši.
   

Ochrana soukromí
 
Poskytnutím osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním dle níže uvených podmínek. Při návštěvě těchto stránek nemusíte poskytovat jakékoliv informace. V případě komunikace s naší společností však mohou být některé údaje, včetně osobních, vyžadovány. Zpracování osobních údajů je ošetřeno platnými zákony ČR, zejména zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Poskytnuté osobní údaje jsou považovány za vysoce důvěrné a nebudou zveřejněny
  ani zpřístupněny třetím stranám, pokud k tomu nedáte výslovný souhlas či to nebude vyžadováno zákonem.
 • Váš souhlas udělujete na dobu neurčitou a můžete jej kdykoliv odvolat zasláním e-mailové žádosti na adresu info.cernosice.org@volny.cz.
   

Použití osobních údajů
 
 • Pro jednání o smluvním vztahu a realizaci obchodu nebo služeb.
 • Pro marketingové účely (rozvoj obchodních vztahů, průzkum spokojenosti, průzkum trhu, nabídka služeb, reklama) společnosti Repa / Strejcek - cernosice.org,
   

Podmínky použití tohoto webu
 
Váš přístup k tomuto webu a jeho užívání podléhají následujícím podmínkám a všem příslušným právním předpisům.
 1. Materiály přístupné na tomto webu můžete, pokud není výslovně řečeno jinak, využívat pouze pro nekomerční osobní účely. V takovém případě je můžete dále distribuovat, užívat a šířit
  s podmínkou, že uvedete zdroj.
 2. Běžné informace zaslané společnosti Repa / Strejček - cernosice.org nebudou považovány
  za důvěrné pokud nebude explicitně řečeno jinak. Osobní údaje nebudou zveřejněny
  či poskytnuty třetí straně, pokud k tomu nedáte výslovný souhlas či to nebude vyžadováno zákonem.
 3. Informace uvedené na tomto webu mohou být, přes veškerou snahu, nepřesné a neúplné. Proto je považujte za informativní a právně nezávazné.
 4. Použití jakýchkoli odkazů vedoucích mimo tento web je na vaše vlastní nebezpečí.
   

Technické informace
 
Tento portál je hostován u společnosti CHL - Počítače s.r.o.
Provoz diskuzního fóra je zajištěn společností Netmilk.net.
Doplňkové služby zajišťuje společnost BlueBoard.cz.
Přenos dat zajišťuje síť CAPLAN o.s. DolníBerounka.net. a Telefonica O2 internet ADSL.
.
All Rights Reserved Repa - Strejcek © cernosice.org 2010